KontaktN U F I X spol. s r. o.
advertising & production agency

Pod Průsekem 1316/1
102 00 Praha 10, Czech Republic

Tel.: +420 272 655 655, –653
Fax: +420 272 655 632
Gsm: +420 602 270 132
E-mail: psinfo@nufix.cz
www.nufix.cz

IČO: 27582001
DIČ: CZ27582001
Č.ú.: 35–7171540257/0100, K.B. Praha 10